Posao

Kako se prijaviti za posao u Amore?

Potrebno je poslati:

  • Molbu (motivacijsko pismo)

  • Životopis

  • Dokumenti (svjedodžbe, uvjerenja o završenim edukacijama i sl.)

  • Fotografiju

  • Poželjno je dostaviti i preporuke ukoliko ih imate


Ukoliko se prijavljujete na raspisani natječaj, pozovite se na njega. Svoju prijavu možete poslati mailom na: posao(manki)amore(tocka)hr ili poštom na adresu:

Lake d.o.o.
Ul. Miroslava Krleže 5/B
23000 Zadar

Ukoliko dokumente šaljete poštom, molimo pošaljite kopije, nikako originale.